KADIN VE ÇOCUK

ERGENLİKTE STRES VE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ 

Günümüz ergenlerinin yarısına yakını evde ve okulda yaşadıkları stresli olaylarla başa çıkamadıklarını bildirmektedirler.(Gans 1990) 
Stres yaratan olayları, ana babanın boşanması ,okul değişikliği,aile çatışmaları,anne ve babayla çatışma aileden birinin ani hastalığa yakalanması,yoksulluk,engel yaratan bir hastalığın olması,sınavlar,arkadaş çatışmaları olarak sıralayabiliriz. 

Stres tüm insanları olduğu gibi gençleri de farklı biçimlerde etkileyebilir. İçe Yönelim Bozukluları dediğimiz grup,kaygı depresyon,baş ağrısı ,hazımsızlık hatta bağışıklık sisteminin işlevlerinin bozulmasını içermektedir.Kimileri için de stresin sonuçları,davranış sorunları olarak dışa yönelmiştir.Bazıları için stresin etkisi madde ve alkol kötüye kullanmayla kendini gösterir. 

Kimi gençleri diğerlerinden daha fazla stresin olumsuz sonuçlarından etkilenir hale getiren nedir? Uzmanlar üç ana etkene işaret etmektedirler. 
İlki,eğer bir strese diğerleri eşlik ederse,bu stresin etkisi şiddetlenmektedir.İki stresi bir arada yaşayan ergenin(ana babadan ayrılma ve okul değişikliği gibi) yaşayacağı stresin iki katından daha fazla stres yaşama olasılığı vardır.(Compas 2004;Forehand,Biggar ve Kotchick 1998;Rutter,1978)
 
İkincisi ,yüksek benlik saygısı ,sağlıklı kimlik gelişimi,yüksek zeka ya da güçlü yeterlilik duygusu gibi içsel kaynaklara sahip ergenler ile sosyal destek gibi dışsal kaynaklara sahip ergenlerin stresin olumsuz etkilerinden daha az etkilendikleri beirtilmetedir.(Compas 2004;Hauser 1999;Mausten ve ark 1999;Wills ve Clearly 1996).Yakın arkadaşları olan ve sosyal becerileri gelişmiş olan ergenlerin anababa boşanması ya da liseye başlama gibi stresli yaşantılarla,bunlara sahip olmayan ergenlere göre daha iyi baş ettikleri görülmektedir.En önemlisi,sıcak aile desteğine sahip olan ergenlerin olmayan ergenlere göre stresli yaşantılardan daha az etkilendikleri görülmektedir. Sonuncusu,kimi ergenler stresle daha etkili baş etme yollarını kullanmaktadırlar.Başetme stratejilerini STRESİN KAYNAĞINI DEĞİŞTİRME ve SORUNA UYUM SAĞLAMA ÇABASI olarak iki kısıma ayırabiliriz. 
Stresin kaynağını değiştirmeye örnek verecek olursak;yakında gireceğin bir sınav için kaygılanıyorsan,arkadaşlarınla bir çalışma grubu oluşturup okuma materyallerini gözden geçirmektir.Soruna uyum sağlama ise sinemaya ya da bir partiye gitme gibi dikkat dağıtıcı etkinlikler olabilir. 
Ergenlerin stresle olumlu bir şekilde baş edebilmelerine ve etkili başa çıkma stratejileri geliştirmelerine yardımcı olmanın 10 yolu: 

• Problem çözme becerilerini geliştirmek. 
• Sosyal desteklerini güçlendirmek. 
• Özgüvenlerini geliştirmek. 
• “Stres ve stresle başa çıkma stratejileri” hakkında bilgi vermek. 
• Düzenli ve dengeli beslenmeleri konusunda yardımcı olmak./ Fiziksel egzersiz ve spora yönlendirmek. 
• Gevşeme teknikleri ve nefes egzersizleri yaptırmak/öğretmek. 
• Gerçekçi olmayan düşünce yapılarını fark etmelerine ve değiştirmelerine yardımcı olmak. 
• Zaman planlaması konusunda yardımcı olmak. 
• Öfkelerini sağlıklı bir şekilde kontrol etmelerine destek olmak. 
• Varsa strese yatkın kişilik özelliklerini fark edebilmelerine ve değiştirebilmelerine olanak sağlamak. 

KAYNAK:STEINBERG Laurence(2007)İmge Yayınevi; AKSAÇ, Ayşem Sinem. (2003). “Ergenlerde Stresle Başaçıkma Tarzları ile Cinsiyet ve Cinsiyet Rolleri Arasındaki İlişki”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Adres Bilgisi

Ali Suavi Sok.1/4 Maltepe / Ankara / Türkiye

Tüm Kadınlar Lobisi TÜKAL derneğine hemen ulaşmak için yukarıdaki bilgileri kullanabilir veya iletişim menusunden E-Mail adresiniz yok ise kısa bir form doldurarak bize ulaşmaktan lütfen çekinmeyini.

İletişim Bilgileri

Web Tasarım Seo Nethizmet